Ska du flytta, bygga nytt hus eller dra el till stugan?

Anslut dig till vårt elnät

Vi ansluter ditt hem till vårt elnät när det ligger i vårt elnätsområde och ingen befintlig anslutning finns till elnätet. Behöver du el under mindre än ett år beställer du en tillfällig anslutning till elnätet.