Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Information och anvisningar för ett lyckat samarbete

Här hittar du information om vad som gäller när du anmäler olika typer av elarbeten till oss och vad du behöver tänka på.

Våra installationsregler

Vattenfall Eldistributions installationsregler innehåller förtydliganden och komplement till branschens regelverk och bygger på starkströmsförordningen och Svensk Standard. Alla elarbeten du som installatör utför i vårt nät måste följa dessa regler.

Ladda ner våra installationsregler

Här hittar du dokument och blanketter till din hjälp.

Se våra blanketter

Gräv inte utan koll

Ledningar som skadas i samband med grävarbeten och trädfällningar är ett stort problem för alla inblandade - beställare, grävbolag, elnätsbolag och allmänhet. Skadade ledningar innebär risk för personskador men också skador på egendom. Dessutom kan konsekvensen bli att många drabbas av strömavbrott. Ta hjälp innan grävarbete och trädfällning nära ledning!

Beställ tjänst

Telefonsupport

För specifika frågor i pågående ärende kontaktar du utsedd handläggare. Installatörssupporten hjälper dig med allmänna frågor.

 

Telefon: 08-687 33 80

 

Öppet vardagar kl. 8-12

Felanmälan

Anmäl strömavbrott, fel eller risk för fel eller skada på våra anläggningar.

 

Telefon: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Se aktuella strömavbrott