Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ändringar och flytt

Återanslutning och tillkoppling

Ändring av huvudsäkring

Flytt av elmätare

Dela, slå ihop och avsluta abonnemang

Ändra från 1-fas till 3-fas

Flytt av elledning, elstolpe, elskåp, nätstation