Ändringar och flytt

Återanslutning och tillkoppling

Ändring av huvudsäkring

Flytt av elmätare

Dela, slå ihop och avsluta abonnemang

Ändra från 1-fas till 3-fas

Flytt av elledning, elstolpe, elskåp, nätstation