Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Inloggning och registrering

Felmeddelanden och funktionalitet

Övrigt

Komplettera ett ärende