Vår organisation

Vi äger och driver elnät i västra, mellersta och norra Sverige, delvis genom våra dotterbolag Västerbergslagens Elnät AB och Gotlands Elnät AB. Distributionsverksamheten är juridiskt och funktionellt avskild från de konkurrensutsatta delarna av Vattenfalls verksamhet.

Kontor på fem orter

Vattenfall Eldistribution har cirka 880 medarbetare inom områden som teknik, ekonomi, marknad, IT och miljö. Vi har kontor på fem orter: Jokkmokk, Luleå, Umeå, Solna och Trollhättan.

Vår ledningsgrupp

Vill du kontakta någon av oss? Skicka e-post enligt formeln förnamn.efternamn@vattenfall.com.

Har du synpunkter eller andra funderingar?

Vi vill hela tiden förbättra vår service och det gör vi genom att lyssna på dig som är kund. Har du idéer eller har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar vill vi gärna att du talar om det för oss. 

Kontakta oss

Annika Viklund
VD
Kristina Emanuelsson
Affärsstrategi & Controlling
Alice Øritsland
People, Culture & Sustainability
Maria Carlson
Processledning & IT
Cecilia Zetterström
Kund & Marknad
Jonas Andersson
Anläggningsförvaltning
Mats Engstedt
Anläggningsinvesteringar
Saira Alladin
Nätdrift & Underhåll
Anders Thorildsson
tf Nätanslutning
Anneli Björnsson Forslund
tf Säkerhet & Arkitektur