Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Leverantör

Som leverantör är du en av våra viktigaste partners för att nå vår vision om att bli Sveriges ledande elnätsföretag.

Information om våra projektupphandlingar 

Kommande upphandlingar (excel-fil) uppdaterad 2022-05-12

Prognos ovan syftar till planering av kapacitet hos våra leverantörer. Prognosen är baserad på kända förhållanden per dags dato och kan komma att förändras utan föregående avisering. Prognosen utgör på inget sätt en förpliktelse att avropa/upphandla för Vattenfall Eldistribution AB.


Vill du bli leverantör till Vattenfall Eldistribution?

Var med på vår väg mot att bygga framtidens elnät. På vår corporate sida kan du registrera dig och läsa Vattenfalls uppförandekod för leverantörer.

Information till leverantörer