Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Din elanvändning

Följ din elanvändning 

Du kan enkelt följa din elanvändning genom att besöka Mina sidor. Vi läser av och samlar in data på den el du använder och du har tillgång till all information på Mina sidor under Min förbrukning.

På Min förbrukning kan du se, jämföra och följa din elanvändning över tid du kan även jämföra med mycket el du använde förra året, månaden eller veckan. Har du ett timavläst elhandelsavtal kan du följa din elanvändning timma för timma. Att hålla koll på din elanvändning är enkelt, vilket är bra om du vill sänka dina elkostnader. 

Om det finns luckor eller om det helt saknas mätvärden under månaden kan det bero på att du inte haft någon förbrukning. Om elanvändningen ligger under 1 kWh per timme eller om din mätare har kommunikationsproblem med vårt insamlingssystem kan det också uppstå luckor i förbrukningsdatan.

Se din förbrukning


Sänk din förbrukning och dina elkostnader

Att ha koll på elanvändningen är ett bra sätt om du vill sänka dina elkostnader. Om du upplever att en elfaktura är hög kan du börja med att se vad som skiljer den fakturan från tidigare fakturor. Under Mina fakturor har vi samlat alla dina fakturor från oss upp till fem år tillbaka. Där kan du enkelt se och ladda hem kopior av dina fakturor.

I de flesta fall har din elkostnad ökat på grund av ökad elförbrukning. Därför har vi samlat några tips på hur du enkelt kan sänka din förbrukning:

  • Sänk inomhustemperaturen
  • Duscha istället för att bada och stäng av kranen när du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig
  • Byt till lågenergi- eller LED-lampor
  • Se över dina vitvaror, gamla modeller drar mer el än moderna
  • Kontrollera att du har rätt säkringsstorlek om du bor i villa, säkringen påverkar priset på ditt abonnemang.

Få hjälp att energieffektivisera

Om du vill ha råd för att energieffektivisera ditt hem kan du läsa mer på energimyndighetens sida där dom har samlat råd och tips oavsett om du bor i villa eller lägenhet.

Många elhandelsbolag och kommuner har också en energi- och klimatrådgivare som kan hjälpa dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, här kan du hitta till din kommuns energi- och klimatrådgivare.