Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ditt elnätsavtal

 

All information om ditt elnätsavtal med oss, såsom säkringsstorlek, anläggnings-ID, avgifter och elanvändning hittar du på Mina sidor.

Se ditt avtal

 

Varför behövs ett elnätsavtal?

För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två avtal, ett elhandelsavtal och ett elnätsavtal. Elhandelsavtalet gäller den el du faktiskt förbrukar, allt från spis till lampor, och kan tecknas med ett valfritt elhandelsföretag. Elnätsavtalet tecknas däremot alltid med företaget som äger elnätet där du bor och det finns bara en nätägare i varje område. Ditt elnätsavtal kan ses som din inträdesbiljett till att få använda elen som levereras genom landets elledningar. Vattenfall Eldistribution levererar el till nästan 900 000 kunder i Sverige och vårt elnät är över 12 000 mil långt. Det innebär mycket arbete och framförallt ett mycket viktigt sådant – vi ansvarar för att elen kommer hem till dig.

Elnätsavtalet består i sin tur av tre olika kostnader:

 • Abonnemangsavgift
  En fast årlig avgift som bestäms av storleken på din huvudsäkring.
 • Överföringsavgift
  En rörlig avgift som du betalar för varje använd kWh.  
 • Energiskatt
  All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Sedan den 1 januari 2018 tar elnätsbolagen ut energiskatten.


Vad påverkar elnätskostnaden?

 • Var du bor
  Elnätskostnaden varierar något beroende på om du bor i norra eller södra Sverige. Det beror bland annat på att förutsättningarna och kostnaderna för att underhålla elnätet skiljer sig mellan olika platser i landet.
 • Hur mycket el du använder
  Den rörliga överföringsavgiften sjunker i takt med att du minskar din elanvändning.
 • Enkeltariff eller tidstariff
  Vid enkeltariff betalar du samma avgift för din använda el oavsett tidpunkt och årstid. Vid tidstariff är avgiften högre under vintern (klockan 06-22) men lägre under övrig tid. För att byta tariff kontakta kundservice på telefon, bytet är gratis och kan göras max en gång per år. Läs mer om enkel- och tidstariff under elnätspriser.
 • Säkringsstorlek
  Beroende på hur stor din säkring är ändras abonnemangsavgiften. Ju större säkring du har, desto dyrare blir kostnaden. Därför är det viktigt att du inte har större säkring än vad du behöver. Läs hur du gör för att välja rätt säkringsstorlek.


Elnätspriser

Vad går din elnätsavgift till? Nätavgiften som du betalar till Vattenfall Eldistribution ska täcka kostnaderna för underhåll, drift och utveckling av elnäten i ditt område samt avläsning, mätning och administration. Vi vill bygga bort elavbrotten och rekordinvesterar därför för att förbättra leveranskvaliteten och modernisera elnätet.

Läs mer om vårt arbete