Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

Med vårt inbyggda verktyg kan du få sidorna upplästa och översatta via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ersättning och skadeanmälan

Ersättning för strömavbrott

Om du har drabbats av ett strömavbrott kompenserar vi dig som har säkringsabonnemang (16-63 A) med 500 kronor redan efter 4 timmar. Kompensationen avräknas inte från eventuellt skadestånd.

Villkor kompensation för avbrott 4-12 timmar

Den lagstadgade avbrottsersättningen utgår för ett strömavbrott som pågår i minst 12 timmar, se tabell nedan. Avbrottsersättningen är tänkt att täcka eventuella skador och kostnader som kan ha uppstått, därför avräknas avbrottsersättningen från eventuella skadestånd.

Man kan inte få både kompensation för avbrott 4-12 timmar och avbrottsersättning för samma avbrott utan man får ersättning enligt nivån på avbrottet. Beloppet dras automatiskt av på en kommande faktura inom cirka 3 månader efter avbrottet. 

Läs mer om förutsättningar för hur och när avbrottsersättning utgår

12–24 timmar: 12,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 1 000 kr.

24–48 timmar: 37,5 procent av din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 2 000 kr.

48–72 timmar: 62,5 procent din årliga elnätskostnad*. Dock lägst 3 000 kr.

72 timmar och uppåt: Se villkor för avbrottsersättning.

* För dig med säkringsabonnemang är den årliga elnätskostnaden summan av abonnemangsavgiften för huvudsäkringen och överföringsavgiften för din beräknade årsförbrukning. Beräknas inklusive moms.

Registrera kontonummer och få ersättningen till ditt bankkonto

Om du vill ha ersättningen utbetalt till ditt bankkonto istället för att få en avi, så måste du anmäla ett kontonummer till oss. Logga in på Mina sidor med BankID för att registrera ditt kontonummer.

Logga in med BankID

Estimerade ersättningsbelopp

Här nedan kan du se hur stor ersättning du beräknas få beroende på avbrottets längd, din säkringsstorlek samt din beräknade årsförbrukning. Uppgifter om din säkringsstorlek och årsförbrukning hittar du på din faktura. Maximal ersättning är dock alltid högst 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden för ditt abonnemang.

Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit vid elavbrott, annan störning i elöverföringen eller av brister i den verksamhet som vi ansvarar för, kan du ha rätt till ersättning. Gör din skadeanmälan direkt längre ner på sidan eller ladda ned vår blankett för skadeanmälan

I vissa fall kan vi komma att kräva en reparatörsrapport gällande skadan. Anlita en reparatör som undersöker och fyller i rapporten. Skicka in reparatörsrapporten tillsammans med skadeanmälan. Du hittar Reparatörsrapporten här (PDF).

Vi tillämpar inte ellagens regler där ett värdeminskningsavdrag med 3500 kr kan förekomma, det är vårt kundlöfte. För att vara berättigad till ersättning förväntas du dock alltid själv att försöka begränsa skadans omfattning och kunna styrka skadans uppkomst. 

Läs mer om förutsättningar för hur och när skador ersätts i våra Allmänna avtalsvillkor (PDF) eller kontakta kundservice för övriga frågor och funderingar.

 

Frågor och svar om avbrottsersättning