Dina rättigheter

Vår vision är att du som kund hos oss ska vara hundra procent nöjd. Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vårt kundlöfte och aktuella avtalsvillkor. 

Dina personuppgifter hos Vattenfall Eldistribution

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Ofta får vi dina personuppgifter direkt från dig som kund eller intressent men ibland överlämnas eller hämtas din information på annat sätt. Oberoende av anledningen till att dina personuppgifter finns hos oss, så behandlar vi alltid dina personuppgifter med största respekt för dig och din personliga integritet. Vattenfall Eldistribution AB tar personuppgiftsansvaret på största allvar och du kan lita på att vi uppfyller kraven i dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR).

Som en del av vår hantering av dina personuppgifter kan det i sällsynta fall inbegripa mer privat information. Vi behandlar endast sådan information när det är strikt nödvändigt och har stöd av dataskyddsförordningen. Registrerade personuppgifter skyddas från obehöriga användare och vi lämnar endast ut personuppgifter när det behövs och är tillåtet av dataskyddsförordningen.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Vårt kundlöfte — med dig i fokus

  • Strömavbrott

Vid strömavbrott längre än 4 timmar kompenserar vi dig med 500 kronor om du har ett säkringsabonnemang (16-63A).

Om du har ett effektabonnemang (>80A) kompenserar vi dig med 4 procent av den beräknade årliga elnätskostnaden, eller lägst 500 kronor.

Kompensationen regleras automatiskt på en kommande elnätsfaktura. Är strömavbrottet längre än 12 timmar betalar vi istället ut avbrottsersättning enligt lag, med minst 1000 kronor.

  • Elanslutning

När du vill beställa en ny elanslutning, eller ändra en befintlig, hjälper vi dig att hitta den bästa tekniska lösningen utifrån ditt behov.

Under arbetets gång får du ett datum för när du kan förvänta dig att vi är klara med vårt arbete till din tomtgräns. Om vi inte håller det utlovade datumet för din nya elanslutning (16-63A) kompenserar vi dig genom att reducera anslutningsavgiften på din faktura, med 10 procent.

  • Spänningsnivå

Om du upplever att du inte har rätt spänningsnivå så kontaktar du oss. Vi utreder om matningsspänningen håller god kvalitet enligt föreskriften EIFS 2013:1, där matningsspänningen 230V får variera ±10 % (207–253V).

När vi konstaterat att du inte har rätt spänningsnivå, behöver du inte betala någon fast abonnemangsavgift för perioden från din anmälan tills vi åtgärdat spänningsnivån. Kompensationen förutsätter att du har ett säkringsabonnemang (16-63A) och att du inte överskridit ditt abonnemang. Det förutsätter också att du varit behjälplig med information för utredningen och att problemet inte har orsakats av din utrustning, som ska vara CE-märkt.

  • Sakskada

Om du drabbas av sakskada som orsakats av överförd el får du upp till 3 500 kronor mer än vad värderingsreglerna i Ellagen medger.

Här kan du läsa våra fullständiga kundlöften.