För att nå målet av ett fossilfritt samhälle med lägre koldioxidutsläpp krävs elektrifiering. Vattenfall Eldistribution bedriver flera stora projekt för att nå Sveriges miljömål. Här kan du läsa mer om våra större projekt samt om de mer generella förutsättningar som gäller för större utbyggnader i elnätet. 

Olika steg i utbyggnaden av elnätet

Att göra ingrepp i elnätet är ofta en komplicerad process där det finns många förordningar, intressenter och miljömässiga aspekter att ta hänsyn till. Läs vidare för mer information om de olika stegen.

Våra större projekt

Gävle och Sandviken

I Gävle och Sandvikens kommuner pågår nu ett större projekt för anslutning av energikrävande verksamhet. Projektet är uppdelat i flera samråd och utbyggnaden beräknas vara klar i mitten av 2024.

Läs mer

Flen och Katrineholm

Läs om den pågående förstärkningen av regionnätet i Katrineholms och Flens kommuner, närmare bestämt mellan Laggarhult och Hedenlunda.

Läs mer

Hedenlunda och Oxelösund

Mellan Hedenlunda och Oxelösund pågår nu flera samtida utbyggnader i anslutning till transformatorstationen vid SSABs verksamhet. Här har vi samlat all information som rör projektet.  

Läs mer