Vattenfall förnyar och tryggar elförsörjningen på Arholma genom att installera ett så kallat mikronät med batterier och solceller.

Test av mikronät på Arholma

För att möjliggöra den pågående energiomställningen mot ökad fossilfri elproduktion och elkonsumtion, och samtidigt förbättra leveranssäkerheten av el hem till dig, behöver dagens elnät både uppgraderas och moderniseras. Därför planerar Vattenfall, i ett pilotprojekt, att installera ett mikronät med batterier och solceller på Arholma.

Ett mikronät är ett småskaligt elnät med smart styrning av till exempel lokal elproduktion, energilagring samt elkonsumtion. Vissa mikronät kan bibehålla elförsörjningen lokalt vid elavbrott uppströms genom att frånkoppla sig det centrala elnätet och gå in i ö-drift. Genom pilotprojektet bidrar Arholma tillsammans med Vattenfall till utvecklingen av framtidens hållbara energisystem.

Mikronätet ska kunna frånkoppla Arholmas elnät från det centrala elnätet vid ett elavbrott på fastlandet och därmed säkra elförsörjningen på ön. När det sker övergår mikronätet i så kallad ”ö-drift” som ser till att elförsörjningen kan hanteras självständigt på Arholma i minst en timme om batterierna är fulladdade och elanvändningen ligger på en normal nivå.

Projektöversikt Arholma.png

Projektöversikt Microgrid

Utrustning
- 2 energilager med batterier
- 1 solcellsanläggning
- Kopplingspunkt
- Skyddssystem
- Styrsystem med kommunikation

Funktioner
- Möjlig Ö-drift i befintligt 11 kV-nät med spänningsreglering
- Alla kunder på ön har nytta av ö-drift under minst en timme
- Kapar effekttoppar i elnätet utan att minska elanvändningen

Varför Arholma?

Arholma har en kombination av flera bra förutsättningar för projektet. Elnätets storlek och uppbyggnad gör det möjligt att integrera ett mikronät. Vi ser också en fördel med att det finns ett lokalt engagemang bland Arholmas boende och verksamheter som kan dra nytta av en säkrare elförsörjning genom att ha en mer aktiv roll i sin egen energianvändning.

Under 2021 ska batterier och solpaneler installeras på Arholma med målsättning om att driftsätta mikronätet i slutet av 2021. Vi kommer löpande, på denna webbsida, informera närmare om vad som sker i projektet och de resultat som uppnås.

Samverkansprojekt till 2025

Pilotprojektet kommer att drivas och studeras under en testperiod på maximalt fem år. Under perioden för projektet kommer Vattenfall Eldistribution vid några tillfällen avisera om planerat elavbrott för att kunna utföra tester och underhållsarbete. Vattenfall Eldistribution genomför detta projekt i samverkan med Vattenfall Forskning & Utveckling samt Vattenfall Elanläggningar.

Ny sjökabel och permanenta nätförstärkningar

För att långsiktigt förbättra eltillförseln och elkvalitén på Arholma kommer Vattenfall Eldistribution även ersätta den gamla sjökabeln med en ny mellan fastlandet och Arholma, samt förstärka det befintliga elnätet på ön genom att bland annat gräva ned elledningar med högre kapacitet och byta ut gamla elnätstationer mot nya.

Byggnadsarbetet beräknas påbörjas under början av år 2021 och planeras att vara klart i slutet av 2021.

Frågor

Hör av dig till oss via e-postadressen o_projektet@vattenfall.com om du har någon fundering kring projektet.

Vi ser fram emot att utveckla mikronätet tillsammans med dig!

Under mars och april 2021 genomförde vi en kundenkät där du som är permanent- eller sommarboende på Arholma fick möjlighet att uttrycka dina förväntningar på projektet, tycka till om det och samtidigt meddela oss om du aktivt vill medverka i projektet. Vi är tacksamma över intresset, responsen och det engagemang som visats för projektet och är glada över att så många tagit chansen att utforma framtidens hållbara elnät på Arholma tillsammans med oss. Det kommer hjälpa oss i genomförandet av projektet och vi återkommer naturligtvis med på vilket sätt.

31-Arholma-Landing-900.jpg